ספר: שדות אלקטרומגנטיים

ספר שכתבתי עם מרסלו שיפר.
קורס בסיסי ומתקדם בשדות אלקטרומגנטיים: חשבון וקטורי, אלקטרוסטטיקה ומגנטוסטטיקה, אלקטרודינמיקה, גלים אלקטרומגנטיים והתקנים.