מורכבות

קבוצתנו עוסקת בפיסיקה של מערכות מורכבות.

בפועל, מדובר ביישום של טכניקות מתחום המכניקה הסטטיסטית והדינמיקה הלא לינארית למערכות שונות, כאשר בשנים האחרונות אנו מתמקדים בשאלות הקשורות לדינמיקה של אוכלוסיות וקהילות (בעלי חיים, צמחים, מחלות, גנים) ועובדים בשתוף פעולה עם אקולוגים וגנטיקאים, כמו גם עם פיסיקאים אחרים.

בין הנושאים שאנו מתעניינים בהם:

 • אפיון וניתוח של סטטיסטיקת הפלקטואציות במערכות מורכבות.
 • דינמיקת טורף-נטרף במערכות מרחביות.
 • התנאים בהם נשמר מגוון מינים בחברה אקולוגית תחרותית.
 • תבניות צמחיה באזור החצי-צחיח ותהליכי מדבור.
 • ניתוח סטטיסטי של מגוון גנטי וייחוסו לדינמיקת האוכלוסיה.
 • התפשטות מחלות במודלי רשת.

מעבר לעבודה מול נתונים, ישנן כאן גם כמה שאלות מעניינות ברמה התיאורטית-טכנית:

 • תורות ניטרליות.
 • סנכרוניזציה של מערכות עם צימוד דיפוסיבי.
 • הגבול הסמי-דטרמיניסטי, בו ניתן להזניח את הרעש במערכת לא לינארית מרחבית.
 • מעברי פאזה בנוכחות מצבים בולעים (absorbing states)
 • מצבים זכוכיתיים בעקבות אי-יציבות טיורינג.

וזוהי, כמובן, רק רשימה חלקית. תיעוד מלא של המאמרים שפרסמה קבוצתנו בשנים האחרונות מופיע כאן.  דף זה נמצא בחלק האתר הכתוב אנגלית, ואילו הלשונית "מאמרים" שכאן מפנה לכל מיני מאמרים בשפה העברית שרובם אינם קשורים לעבודה המדעית.  מאמר פופולרי שכתבתי, בו סקרתי גם את אחד הכיוונים הראשיים של עבודתנו (תורות ניטרליות) וגם כמה יישומים חצי-משעשעים, כמו הסטטיסטיקה של שמות משפחה ושל שמות פרטיים, ניתן למצוא כאן. גם מאמר על תהליכים סטוכסטיים ויישומיהם לשאלות גניאולוגיות וגנטיות (בתוספת התעסקות בכל מיני שאלות הלכתיות) נמצא במרחק של לחיצת מקש.