Cover-01 (1)

  ספרי החדש "קרן זווית" הוא  ספר חידושים על חמשים וארבע פרשות השבוע ושלשת הרגלים.

כדי לקיים (בהידור) את מצוות "יהללך זר" אני מרשה לעצמי לצטט כאן קטע ממכתבו של הרב מיכאל אברהם:

"היום קיבלתי את ספרו של ידידי הטוב, פרופ' נדב שנרב (פיזיקאי מבר אילן), העונה לשם "קרן זווית", בהוצאת המחבר…

כבר עתה אומר שאני ממליץ עליו בחום. אני לא מכיר ספר כל כך מעניין ומקורי על פרשיות השבוע, ובכלל. הוא עושה משהו אחר לגמרי לפרשיות שאנחנו קוראים כל שבת.

מובאים שם נושאים שונים על סדר פרשיות השבוע, מזוויות שונות ומקוריות. מדעים, פילוסופיה, יסודות ההלכה, ועוד ועוד. הוא דן בשאלה איך קובעים מחיר של מוצר, מהי משפחה, שמות אופנתיים ורגילים, צבעים בהלכה ובפיזיקה (האם יש בכלל צבע חום?), ארכיאולוגיה ומשמעותה, יסודות המוזיקה והאקוסטיקה, משמעותם של מספרים, חלומות, ניסים, גיור, הפלות, מהי טומאה, מטפיזיקה הלכתית, האם כלים בולעים, מתמטיקה של הייחוס, חופש הרצון, מוסר והלכה, מעמד הגוי, היסטוריה ומשמעותה, בירור משמעותם של מילים ומושגים, עוד ועוד.

המחבר הוא בעל חוש הומור, והכל כתוב בהיר מאד, עמוק ומקורי, ובמבט עדכני ואקטואלי, רחב יריעה ואופקים ממקורות מגוונים ומפתיעים מאד. ממש מרתק.

כל מאמר באורך לא גדול ולכן מאד מומלץ לעיון (אפשרי גם מזדמן) בשבתות."

 מחיר הספר הוא 40  ש"ח, (לא כולל משלוח), וניתן להזמין אותו אצלי בדוא"ל

nadav.shnerb@gmail.com

או בסלולרי 0527485830

 והנה כמה דוגמאות: (ניתן להוריד קובץ על ידי לחיצה על שם הפרשה)

האם כלים בולעים?

סקירה על היחס בין הלכה ומציאות בשאלות של בליעה בכלים, עם התייחסות לשלל ניסויים מימות הרדב"ז ועד ימינו.

צבעי הקשת ועוד צבעים

  • הפיסיקה, הפיסיולוגיה והפסיכולוגיה של הראיה
  • משפט ארבעת הצבעים
  • האם יש יהודים בלונדינים?
  • חום - אין חיה כזו.

  • מערכה ראשונה: מצוות קמיצה
  • מערכה שניה: רבי יחזקל לנדא עושה ניסוי
  • מערכה שלישית: יהושע בן גמלא ממציא את בית הספר ומסתבך בצרות
  • מערכה רביעית: הרוגאצובר חושד
  • מערכה חמישית: הקמיצה והביצה

פרשה קצת יוצאת דופן בה תמצאו, במסגרת הדיון בהלכות אפוטרופסים, את הסיפור הלא יאומן על כספי האופיום שקבעו מי יהיה הרב הראשי, וגם - דיון בשאלת השוגג ברציחה המחייב גלות ויחסו לשאר שוגגין שבתורה.

לבקשת הקהל ניתן להוריד כאן גם תוכן עניינים

וכאן ניתן למצוא דף תיקונים והערות